Прозорість та інформаційна відкритість закладу

ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньоїдіяльності у сфері загальної середньої освіти

Інформація про якісний склад педагогічних працівників

Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

В школі створені сприятливі умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами, забезпечення їх безперешкодним доступом до всіх приміщень І поверху школи, а саме:

- у наявності пандус;

- будівлі закладу, де перебувають учні, об'єднані зручними переходами;

- східці для організації безпечного переміщення дітей обладнані поручнями;

- виконано капітальний ремонт туалетів ;

- виконано поточний ремонт класних кімнат, ігрових.

Усі основні приміщення закладу мають природне освітлення. Світло на робочі місця падає ліворуч. При оздоблені навчальних приміщень враховано такі вимоги: стіни світлих тонів; меблі, парти - кольору натурального дерева; класні дошки темно-зеленого кольору, стелі, двері, віконні рами - білі. Розташування меблів і обладнання, декоративних рослин сприяє максимальному використанню денного світла і рівномірному освітленню приміщень.

З вересня по травень у приміщеннях рівень освітлення підвищується за допомогою штучного освітлення - люмінесцентних ламп. У закладі дотримується повітряно - тепловий режим. Приміщення обладнані системами автономного опалення та природної вентиляції, що забезпечують сприятливі мікрокліматичні умови внутрішнього середовища. Чистота повітря у закладі забезпечується регулярністю вологого прибирання, використанням всіх видів провітрювання (наскрізне, кутове, однобічне).

Навчальні меблі класних кімнат відповідають віковим особливостям дітей.

Шкільна та пришкільна території підтримуються в належному стані.

Територія, будівлі, приміщення належно художньо-естетично оформлені.

Заклад повністю забезпечений необхідними навчальними площами.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО 1 КЛАСУ 

1. Зарахування учнів до закладу загальної середньої  освіти здійснюється на безконкурсній основі.
2. Адміністрація навчального закладу зобов'язана вжити заходів до ознайомлення батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до навчального закладу, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.
3. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його директора.
4. Для зарахування учня до навчального закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають наступні документи:
- заяву на ім'я директора школи;
- копію свідоцтва про народження дитини;
- медичну картку встановленого зразка

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років, які за результатами медичного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання.

Обстеження фахівцями й оцінку функціональної готовності дитини до школи проводять за рік (у 5 або в 6 років) до вступу в школу.

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА № 1/9-71 ВІД 14.02.2015 "ЩОДО РОЗ'ЯСНЕННЯ ПОРЯДКУ ПРИЙМАННЯ ДІТЕЙ ДО ПЕРШОГО КЛАСУ"

Для зарахування учня до 10 (11) класу подаються наступні документи:
- заява батьків або осіб, які їх замінюють;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- медична довідка встановленого зразка;
- документ про відповідний рівень освіти

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПЕРЕВОДУ З ІНШОЇ ШКОЛИ:

- заява батьків,
- копія свідоцтва про народження дитини,
- паспорт одного з батьків,
- особова справа учня (учениці),
- медична картка

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного
забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти


ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНО -МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 


ВІДОМОСТІ ПРО ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРУЧНИКАМИ НА 2017 р.

Мова викладання: румунська мова, українська мова. 

Ліцензований обсяг: 670 учнів 
Фактична кількість осіб: 338 учнів